24/7 ҮНЭГҮЙ ЧАТБОКС, УТСААР ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ

ХОЛБОН ЗУУЧЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ЗӨВЛӨГӨӨ

НУУЦЫГ ЧАНД ХАДГАЛЖ, ТАНЬД ТУСАЛНА.

img

ОЛОН УЛСЫН ХҮҮХДИЙН ТУСЛАМЖИЙН УТАСНЫ ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ, ТҮҮХ

Дэлхийн 168 оронд 173 хүүхдийн утас ажиллан, үйлчилгээ үзүүлж байна. Монгол улс энэхүү сүлжээнд…

Дэлгэрэнгүй

МОНГОЛЫН ХҮҮХДИЙН ТУСЛАМЖИЙН УТАСНЫ ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ, ТҮҮХ

Aean auctoetnliir pis terios. ante ipsummis fauulet utrice posere cubtsed leo pharetu nec augue. dui bibendum ornare elementum.

Дэлгэрэнгүй

ХҮҮХДИЙН ТУСЛАМЖИЙН УТАС 108 ТАНИЛЦУУЛГА

Aean auctoetnliir pis terios. ante ipsummis fauulet utrice posere cubtsed leo pharetu nec augue. dui bibendum ornare elementum.

Дэлгэрэнгүй

ЯМАР ТОХИОЛДОЛД ТА МАНАЙ БАЙГУУЛАГАД ХАНДАХ ВЭ

Aean auctoetnliir pis terios. ante ipsummis fauulet utrice posere cubtsed leo pharetu nec augue. dui bibendum ornare elementum.

Дэлгэрэнгүй

img

ХҮЧИРХИЙЛЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГУУД

Хүүхэд хамгаалал гэдэг нь хүүхдийг хүчирхийлэл, дарамт, мөлжлөг, үл хайхрах явдлын улмаас учрах хор хөнөөлөөс нийгмийн бүхий л орчинд хамгаалах явдал юм.– ХҮҮХДИЙН ЭСРЭГ ХҮЧИРХИЙЛЭЛ, ДАРАМТ, МӨЛЖЛӨГ

ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ, ХҮҮХДИЙН ЭРХ

Хүүхэд хамгааллын бүхий л үйл явцад нэн тэргүүнд хүүхдийн язгуур эрх ашгийг харгалзан үзнэ.– Хүүхэд хамгааллын үйл ажиллагааны зарчим

ХҮҮХДИЙН ЭРХТЭЙ ХОЛБООТОЙ МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИУД

Энэ хуулийн зорилт нь эрүүл, аюулгүй орчинд хүүхэд харах үйлчилгээг зохион байгуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.– ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ
img

ХЭН ХОЛБОГДОХ ВЭ?

– 18 нас хүртэлх хүүхдүүд -Сургуулийн болон цэцэрлэгийн насны хүүхэдтэй асран хамгаалагч нар

МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

-Чатбокс, сэтгэлзүйн зөвлөгөө  -Хүүхдийн эрхийн мэдээлэл, зөвлөгөө -Холбон зуучлах үйлчилгээ үзүүлэх юм

ЯРИЛЦЬЯ, МЭДЭЭЛЬЕ.

Таньд тусламж, зөвлөгөө хэрэгтэй үед хэнд хандахаа мэдэхгүй байна уу. 108 хүүхдийн тусламжийн утас руу мессеж бич, залга.

img